Încrederea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una din principalele noastre preocupări. În acest sens, arătăm că toate activitățile operatorului legate de protecția datelor personale sunt desfășurate cu respectarea legislației în vigoare referitoare la protecția siguranței datelor cu caracter personal și la securitatea acestora: Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului  din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceeace privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR).

SC CEGIM SRL are sediul în comuna Bujoreni, sat Olteni, nr.57bis, jud. Vâlcea, este înregistrată la Oficiul Registrului Comețului de pe lângă Tribunalul Vâlcea sub nr.J38/877/1993, iar codul de identificare fiscală  este RO 4556450. Obiectul de activitate este producție mobilă-Cod CAEN 3109.

În calitate de operator, SC CEGIM SRL va procesa întotdeauna în mod responsabil, loial și transparent, datele cu caracter personal ale salariaților, clienților persoane fizice, reprezentanților/împuterniciților, persoanelor de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, furnizori/prestatori de servicii) prin aplicarea și respectarea legilor și normelor în vigoare la nivel național și european, inclusiv prin respectarea și implementarea Politicii de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal.

Prin urmare, pentru a putea comanda produsele noastre, vom avea nevoie de acordul dumneavoastră pentru a colecta şi prelucra strict datele personale necesare pentru a vă livra produsul comandat (date facturare-nume, prenume, adresă e-mail, semnătură; mărime/dimensiuni; adresă livrare), date care vor fi şterse după finalizarea comenzii, respectiv închiderea contului, cu excepţia celor cerute de Legea 82/1991 (Legea Contabilităţii) care vor fi stocate pe o perioadă de 10 ani.

În calitate de persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal, vă informăm că dispuneți de drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv:

  1. dreptul de a fi informat;
  2. dreptul de acces;
  3. dreptul la rectificare;
  4. dreptul de ștergere;
  5. dreptul de a restricționa procesarea;
  6. dreptul la portabilitatea datelor;
  7. dreptul de a obiecta;
  8. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate;
  9. dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere în situaţia în care consideraţi că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate conform legii.

Drepturile enumerate mai sus le puteți exercita printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă la sediul nostru din comuna Bujoreni, sat Olteni, nr. 57bis, jud. Vâlcea sau la adresa de email a societatii: [email protected].